Kases aparats gdina

Katrs uzņēmējs, kas vienkāršā vārdā ir kases aparāts, katru dienu cīnās ar tālajām problēmām, kuras šie ēdieni var radīt. Tāpat kā visa datortehnika, kases aparāti nav neatkarīgi no slimībām un dažreiz sabojājas. Ne visi uzņēmuma īpašnieki zina, ka vienmēr, kad ieraksti tiek veikti ar kases aparāta palīdzību, viņiem vajadzētu atcerēties jaunu ierīci - tikai šī pamata ierīces kļūmes dēļ.

Rezerves elzab kases aparāta trūkuma dēļ preču vai pakalpojumu tālākā tirdzniecībā nodokļu inspekcija var uzlikt sankcijas, jo tas neļaus pārdošanas sarakstus galvenajā ierīču sabrukšanas sezonā. Dokumentos, kas tiek glabāti pie kases, jāiekļauj kases aparāta apkalpošanas buklets. Šajā dokumentā tiek reģistrēts ne tikai jebkurš ierīces remonts, bet arī iegūta informācija par kases aparāta dalīšanu fiskālajā sistēmā vai izmaiņām tā domās. Servisa darbā jābūt unikālākam numuram, kuru nodokļu inspekcija piešķīrusi kasei, uzņēmuma nosaukumam un to telpu adresei, kur tiek izmantota skaidra nauda. Visas šīs reklāmas ir nepieciešamas, lai nodokļu inspekcija veiktu revīziju. Jebkurš kases aparāta apgrozījums un tā remonts ir saistīts ar specializēta servisa uzdevumiem, ar kuriem katram uzņēmējam, kas izmanto kases aparātus, jābūt noslēgtam līgumam. Vēl vairāk - jums jāinformē nodokļu inspekcija par visām kases tehniķa izmaiņām. Fiskālo summu pārdošanai jānotiek nepārtrauktā formā, jo, lai veiksmīgi piepildītu kases aparāta atmiņu, jums jāapmainās ar savu viedokli par jaunu, tajā pašā laikā lasot atmiņu. Lasīšanas kase noteikti pastāv - arī tad, ja tās remontu veic tikai pilnvarota persona. Turklāt šis priekšmets ir jāņem nodokļu inspekcijas darbinieka klātbūtnē. Nolasot fiskālo kases aparātu atmiņu, tiek izveidots atbilstošs protokols, kura viens eksemplārs nonāk nodokļu inspekcijā, bet jauns - uzņēmējam. Viņam šis protokols jāuzglabā kopā ar papildu dokumentiem, kas saistīti ar kases aparātu - tā neesamība var ietekmēt biroja uzlikto sodu.