Seciga tulkosana

Sākas daudz dažādu konferenču, tajās piedalās kungi no tāliem plašsaziņas līdzekļiem, kas nāk no dažādām valstīm, kuri zina un runā dažādās valodās. Sarunas laikā visi vēlas precīzi zināt visu, tāpēc pastāv kāda veida konferences tulkojums.

https://prime-cideval.eu/lv/

Šāda stratēģija ir interpretācijas metode, sarunas laikā dalībniekiem tiek uzliktas austiņas un caur tām nāk tā skolotāja balss, kurš labi tulko runu, konferencē - teksts, balss moderators atbilstoši oriģinālam.Tulkotājs vienmēr ir agrā galvā.Konferenču tulkošanā mēs, protams, izšķirim šādus tulkošanas veidus:- secīgi - tulkojumi pēc runātāja runas,- vienlaicīgi - pārraida kopā ar runātāja runu,- relejs - starp divām valodām, izmantojot trešo valodu,- retour - dzimtās valodas apmācība tāliem,- šarnīrsavienojums - vienas avota valodas lietošana visiem,- cheval - viens tulks sēž divās kajītēs pašā sanāksmē,- simetriska sistēma - kad dalībnieki klausās tulkojumus vairākās izvēlētajās valodās,- čuksti - tulkojums, kas novirzīts konferences dalībniekam, kurš sēž pie tulka,- zīmju valoda - sinhronā tulkošana zīmju valodā.Kā konferenču tulkojumi nav tik skaidri un prasa no tulkotājiem ļoti svarīgas prasmes, lai piedalītos šādos tulkojumos, jums jābūt ļoti pieredzējušam, jābūt lieliskām prasmēm un jāspēj pamatīgi rīkoties ar dažāda veida tulkojumiem.Tomēr visbiežāk interviju laikā tulki tulko, izmantojot secīgās tulkošanas metodi vai atrodoties kabīnē ar vienlaicīgu metodi.Īpaši televīzijā mēs varam sniegt atsauksmes par šādiem tulkojumiem, rādot dažādas sarunas un tikšanās.Visu informāciju tulks piedāvā ļoti mierīgi un detalizēti, dažreiz tulkotājam pat ir jāsniedz ziņojums tādā pašā balss tonī un vienkārši jāpārtrauc balss darbība, kā to dara runātājs.